14.07.2023 Novinky

Aufeer nabízí novou kompetenci: Oddělení aditivní výroby

Supermoderní 3D tiskárna, která dokáže pokrýt potřeby nejnáročnějších zákazníků (nejen) z oboru automotive. Tak by se dala ve zkratce shrnout nová kompetence, kterou AUFEER DESIGN Member of AUFEER GROUP nabízí zákazníkům. Na našem nově vzniklém oddělení aditivní výroby používáme technologii P-LPBF (plastic laser powder bed fusion).

Není 3D tiskárna, jako 3D tiskárna. Tato by se bez nadsázky dala označit za ferrari mezi technologickými řešeními. „Ve srovnání s jinými plastovými procesy 3D tisku má technologie P-LPBF (plastic laser powder bed fusion) mnoho výhod: vysoká rychlost výroby, optimální kvalita a mechanické vlastnosti postavených částí a nižší náklady na výrobu na část. Současně nabízí uživatelům maximální svobodu designu, protože není potřeba žádná podpůrná struktura,“ vysvětluje Tomáš Uhlíř, vedoucí oddělení Clay, pod který Oddělení aditivní výroby patří s tím, že způsob zpracování materiálu probíhá tak, že výsledný výrobek vznikne jeho postupným kontrolovaným přidáváním. Aditivní výroba se týká jak polymerů, tak kovů. „Udělali jsme obrovský krok kupředu s ohledem na komplexnost naší nabídky,“ doplňuje Tomáš Uhlíř. „Kreativita v podání aditivního myšlení umožňuje společně s našimi zákazníky hledat inovace a obchodní modely, které by konvenčními metodami nebyly možné. V úzké spolupráci se zákazníky identifikujeme možné projekty komponentů, které můžou být vyráběny aditivně a řešíme nástupně další otázky. Mohou být různé funkce produktu integrovány do jedné komponenty? Lze produkt odlehčit? Jak můžeme využít výhod složitosti komponent, která je možná díky aditivní výrobě? Může být výhoda individualizace součástí? Může být výhoda výroby Just in Time?“ Není pochyb – aditivní výrobní technologie podporuje kreativitu a inovace.

Nový provoz v akci

Provoz v Josefově Dole u Mladé Boleslavi zahájil svoji činnost oficiálně na jaře, už několik týdnů před tím se však hlásily první zakázky. Kompetence oddělení se podle slov jejího vedoucího Tomáše Klepla dají rozdělit do dvou kategorií. „Nabízíme malosériovou aditivní výrobu, kde je předností především přístup „just in time“ a možná okamžitá úprava designu a kustomizace dílů dle požadavků zákazníka. Druhá kategorie služeb je prototypová výroba jak pro naše zákazníky, tak i interně pro Aufeer Group, potažmo Matador Group, kde hledáme možnosti propojení více středisek a tím zefektivníme celý proces,“ říká. Jedná se o atraktivní obor s (slovy klasika) nadějnými vyhlídkami. „Dnešní absolventi technických škol 3D tisk samozřejmě znají, tudíž bude v budoucnu více využíván. Aditivní výroba přináší skvělou příležitost překonat problémy dodavatelského řetězce: nadprodukce s požadovanými objemy, vysoké náklady na skladování a dlouhé dodací lhůty. 3D tisk nyní nabízí efektivní výrobu náhradních dílů na vyžádání a digitální inventář, aby se předešlo náročným nákladům na skladování a logistiku,“ shrnuje vedoucí oddělení aditivní výroby Tomáš Klepl.

Výhod je hodně…

… jejich seznam dlouhý. Technologie P-LPBF (SLS) nabízí flexibilní a nákladově efektivní alternativu pro produkci s nízkým objemem bez potřeb rozsáhlé výroby nástrojů ve srovnání s konvenčním výrobním procesem. Zjednodušený proces slinování také obsahuje vysokou míru využití materiálu bez požadavku na pojiva nebo činidla. A dál?

  • Svoboda designu – tvarová složitost dílů nemá vliv na cenu
  • Snížení nákladů – lehčí přípravky pro automatizaci
  • Personalizace dílů – individuální design nebo značení dílů

Díky výkonnému laserovému systému je technologie platového LPBF (SLS) stabilní a opakovatelný proces, který zajišťuje konečný mechanický výkon a kvalitu povrchu plastových dílů, což z něj činí vynikající volbu pro funkční produkci komponent pro koncové použití. „Abychom navrhli „projekt“, který bude vykazovat poměrně rychlý a velký úspěch, je nutné kompletně promyslet výhody pro zákazníka a navrhnout použití komponent se všemi rámcovými podmínkami definovaných zákazníkem a ty v rychlých iteračních krocích zabudovat do dílu s ohledem na široké portfolium materiálů dostupných pro naše technologie,“ vysvětluje Tomáš Uhlíř. Jen tak se dá držet krok s požadavky průmyslového trhu, který si žádá rychlost dodání produktu na trh, výrobu z výkonných materiálů bez nákladných vstřikolisových forem, flexibilitu, volnost v designu produktů, customizaci, eliminaci skladových zásob a možnost výroby „just in time“.

Rozměrové tolerance vyráběných dílů jsou v souladu s normou ČSN ISO 2768-c a závisí na použitém materiálu a geometrii vyráběné součásti.
Většinou předpokládáme tyto hodnoty:

  • od 0-30mm: ±0,2mm
  • od 30 – 100mm: ±0,25 mm
  • od 100mm výše: ±0,2% jmenovité velikosti
  • standardní tloušťka vrstvy 0,1 mm
  • minimální tloušťka vrstvy 0,08 mm
  • minimální tloušťka stěny 0,7 – 0,8mm ve vertikálním směru
  • minimální tloušťka stěny 0,3 – 0,5mm v ose Z

Zkreslení geometrie je možné, protože laserové slinování je tepelný výrobní proces.

Tomáš Klepl – vedoucí oddělení, obchodní zástupce,
Jan Kříž – technický poradce a technicko – obchodní zástupce,
Ludvík Šteker – specialista povrchových úprav,
Pavel Šťastný – konstruktér, technický pracovník,
Pavel Uhlíř – technický pracovník, podpora oddělení.