Společenská odpovědnost společnosti

Corporate Social Responsibility nevnímáme jako prázdnou frázi, ale jako závazek.

Corporate Social Responsibility

Pojem společenská odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility) nevnímáme jako prázdnou frázi, ale jako závazek. Chováme se v rámci regionu jako dobrý soused. Jsme odpovědní k životnímu prostředí, chováme se seriózně k zákazníkům a partnerům, staráme se o svoje pracovníky, pečujeme o dobré sousedské vztahy.

Odpovědné podnikání pro nás znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet na sociální i ekologické zájmy. Na první místo stavíme plnění legislativních požadavků a nad jejich rámec pak dobrovolně uplatňujeme odpovědné chování.

Vztah k místní komunitě

Jsme si vědomi toho, že AUFEER GROUP tvoří nedílnou součást obcí, ve kterých působíme. Aktivně se proto účastníme lokálních aktivit, přemýšlíme nad podporou regionu a od slov nemáme daleko k činům. Příklady? Naše společnost AUFEER DESIGN je spolumajitelem hokejového klubu BK Mladá Boleslav, podpořili jsme (nejen) finančním darem Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice, podílíme se na vybraných lokálních sportovních, vzdělávacích nebo kulturních projektech.

Vztah k životnímu prostředí

Každá firma bez ohledu na svou velikost, může mít pozitivní nebo negativní vliv na životní prostředí. Vybrali jsme si tu první cestu – snažíme se chránit životní prostředí a používat ekologické postupy. Věnujeme se šetření energiemi i dalšími zdroji, snažíme se minimalizovat generování odpadů či škodlivin. Zapojujeme se do lokálních akcí jako např. Ukliďme Česko apod.

Vztah ke kultuře

„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody,“ řekl francouzský romanopisec André Malraux. Vzpomeneme si na tento citát pokaždé, když posíláme podporu Českému národnímu symfonickému orchestru. Toto partnerství trvá již několik let – nic na tom nezměnily ani covidové roky. Podporu kultury považujeme za jednu z našich priorit.