Převodovky

V oblasti vývoje převodovek se zabýváme zejména konstrukcí a zkouškami mechanických převodovek a řazení.

AUFEER DESIGN ENGINEERING

V oblasti vývoje

V oblasti vývoje převodovek se zabýváme zejména konstrukcí a zkouškami mechanických převodovek a řazení. Provádíme jízdní zkoušky na polygonu, kde používáme vlastní měřící zařízení. Naši technici jsou tak schopni vyhodnotit řadící komfort stejně tak celou převodovku na základě provedených měření.

Podílíme se také na sériovém doprovodu mechanických převodovek pro ostatní pobočky koncernu VW v celém světě.

Mluví za nás…

 • 6 let zkušeností
 • 99 vozů odjetých v životnostních testech
 • 1251 zástaveb převodovek do vozů
 • 177 021 dílů skladem
 • 3100 smontovaných převodovek
 • 6 100 000 km na testech

Co nabízíme

 • Logistika
 • Analýzy
 • Výroba
 • CAD
 • Simulace
 • 3D tisk
 • Dokumentace
 • Montáže
 • Zástavby
 • PST
 • Testy
 • Zima
 • Telemetrie
 • Ricardo
 • Měření
 • Řazení
 • Optimalizace

Konstrukce
…tvoříme

Konstrukční návrhy a realizace řešení dle požadavků specifických zemí, trhů a zákonných předpisů daného trhu (např. odvzdušnění v záplavových oblastech), rovněž zohlednění změn v souvisejících komponentech a souvisejících technických systémech (spojka, ZMS (dvouhmotový setrvačník), vnější řazení, atd.)

Realizace komplexních modelových a výkresových změn na dílech převodovky v rámci sériového doprovodu, modelových péčí a dalšího vývoje.

Výroba prototypů
…tiskneme

Zařízení od firmy PRUSA RESEARCH

Tiskárny nám pomáhají jak ve fázi prototypů, při návrhu designu, tak i pro tvorbu různých přípravků, a ověřovacích dílů například pro zkušební stavy, dílnu apod. Nespornou výhodou použití 3D tisku je vysoká rychlost a nízká cena.

Stavby prototypových převodovek
Provádíme…

 • Stavby a demontáže prototypových mechanických převodovek a rozvodovek
 • Zástavby a demontáže prototypů převodovek, kloubových a kardanových hřídelí do zkušebních vozidel
 • Proměření dílů podle výkresové dokumentace a vytvoření protokolu
 • Dokumentace staveb (montáží a demontáží), jejich průběhu a výsledku

Stavby prototypových převodovek
Provádíme…

 • Samostatné měření předpětí a vůlí na hřídelích převodovky
 • Sledování a dokumentace stavby převodovek včetně měrových protokolů
 • Dokumentace staveb (montáží a demontáží), jejich průběhu a výsledku
 • Měření utahovacích momentů na šroubových spojení převodovky a protáčecí momenty na předepnutých hřídelích převodovky se záznamovým momentovým klíčem.

Stavby prototypových převodovek
Provádíme…

Měření předpětí ložisek na zařízení od firmy Kistler
Využití zařízení Kistler pro vymezení předpětí ložisek, počítačem řízeného lisu umožňujícího záznam průběhu lisovacích sil, elektronicky řízeného tlakovacího zařízení pro měření těsnosti, specifických přípravků pro montáže a demontáže převodovek atd.
Kompletní měřicí zařízení pro měření předpětí ložisek hřídelů a diferenciálů při stavbách převodovek MQ281, MQ350, MQ500 a DQ200

Zkoušky
…na zkušebních stavech

Ve spolupráci se Škoda Auto připravujeme zkoušky všech typů převodovek, včetně pohonu 4×4 obsahující:

 • Ustavení pohonů PST dle zástavby zkoušených dílů za použití speciálního nářadí a přípravků
 • Montáž/demontáž a připojení/odpojení měřicí techniky (momenty, otáčky, teploty, tlaky, průtoky, vibrace, akustika)
 • Zástavba zkoušených dílů do paletového systému
 • Kompletní mechanická a elektrická příprava zkušebního stavu (nastavení a zapojení hnací jednotky-elektromotor nebo spalovací motor a brzdných kolových dynamometrů, nasazení zkouškových dílů na zkušební stav, připojení a nastavení všech potřebných médií)
 • Osazení zkoušeného dílu čidly a sensory pro sběr dat

Zkoušky
…zkoušíme manuální řazení PKW a NFZG

MĚŘÍCÍ STAV
měříme definované charakteristiky řazení a porovnáváme jejich hodnoty s požadavky normy EP 70000, resp. výkresem.
Po dokončení životnosti následně vyhodnocujeme změnu proti výchozímu stavu řazení.

BLOCKTEST
Řazení zablokováno proti pohybu, páka řazení opakovaně zatěžována. Řazení absolvuje 50.000 cyklů ve směru volby a dalších 50.000 cyklů ve směru řazení.

FEDERPAKET
tomto režimu je řazení zatěžováno 400.000 cykly ve směru volby a celkem 1.000.000 cyklů ve směru řazení v různých polohách (N-R; 1-2-1; 3-4-3; 5-6-5) při různých teplotách.

Zkoušky
…ve vozech

Zajišťujeme:

 • funkční a životnostní zkoušky manuálních převodovek (pro provedení s náhonem na přední nápravu MQ100, MQ200KA, MQ200GA, MQ250, MQ281, MQ350, MQ500 a pro pohon 4×4 MQ350, MQ500)
 • funkční a životnostní zkoušky kloubových a kardanových hřídelů
 • funkční a životnostní zkoušky vnějšího řazení (mechanické i automatické)
 • funkční a životnostní zkoušky mechanismu spojek
 • životnostní testy

V koncernových vozech při nájezdu 100 000 km nebo dle specifikace

 • na zadaném EP Okruhu
 • na polygonu Ehra nebo dle specifikace

Zkoušky
…nezastaví nás ani zima

Zajišťujeme technickou podporu při zkouškách na polygonech ve Švédsku a Finsku

Naši zkušební technici jsou zodpovědni za:

 • zkušební protokol před i po zkoušce
 • montáž zkouškového dílu do vozu
 • sběr zátěžných spekter mechanických převodovek
 • měření řadícího komfortu
 • snímání všech rychlostních stupňů převodovky
 • měření elasticity řadicí páky
 • měření vůlí v řadícím systému
 • sběr akustických spekter manuálních převodovek a pohonu 4×4
 • měření charakteristiky spojky a její vůle
 • měření pedálové síly spojky

Mají znalost: Dewesoft Almemo, Catman, Krut, CAN Analyser CANoe, SW pro datalogery G.i.N.

Měření
…v průběhu zkoušky

 • měření akustiky
 • měření komfortu řazení
 • měření charakteristiky spojky
 • měření momentů pohonu agregátu
 • v průběhu celé zkoušky sběr dat a teplot ( motoru, řazení, převodovky)
 • charakteristiky spojky a pedálové síly spojky
 • testování kloubových a kardanových hřídelů
 • měření za tepla (v provozní teplotě převodovky až 150°C) a
 • za studena (po vymražení vozu až -30°C – využití klimaboxu)

Měření
…průběhu kroutícího momentu

Změřená data jsou použita pro výpočet životnosti pohonu a pro simulaci zkoušek na PST.

 • Sběr zátěžných spekter mechanických převodovek a pohonu 4×4 z koncernových vozů
 • Jmenovitá přenosová síla na 1 kolo min 5000Nm
 • Snímání za všech povětrnostních podmínek – déšť, sníh, prach, mráz, atp.
 • Snímání na různých površích – asfalt, šotolina, nerovnosti, led, atp.
 • Snímání při různých zatíženích vozu – naložení na maximální hmotnost vozu, s přívěsem, do kopců, atp.

Měření
…průběhu kroutícího momentu

Používáme zařízení od firmy Dewetron:

 • Telemetrie CT2‐Wheel‐SET
 • Telemetrie IMC‐Wheel‐SET
 • ústředna DEWESOFT
 • SW MATLAB

Měření
…měření řadícího komfortu

Zjišťování síly v závislosti na dráze měřené na páce řazení

 • Měření za tepla (v provozní teplotě převodovky až 150°C), za studena (po vymražení vozu až -30°C – využití klimaboxu a dynamické plochy na PG Břehyně z důvodu bezpečnosti) dle metodik VW
 • Snímání všech rychlostních stupňů převodovky staticky a dynamicky
 • Měření elasticity řadicí páky
 • Měření vůlí v řadícím systému
 • Vyhodnocení všech naměřených hodnot, zpracovaní a porovnání všech naměřených hodnot v grafu komfortu měření

Měření
…akustika převodovek a pohonů

Sběr akustických spekter manuálních převodovek a pohonu 4×4

 • Měření akustiky v různých režimech jízdy dle metodik VW nebo dle zadání EPG
 • Měření akustiky komponent před zahájením, v průběhu a na konci zkoušky dle zadání
 • Vyhodnocení akustických spekter a porovnání dat mezi různými vozy a převodovkami

Výsledky se používají jako zpětná vazba pro konstruktéry ohledně vlivu modifikací na akustiku

Analýzy
…rozložených převodovek po jízdní zkoušce

Během analýzy jsou sledovány různé faktory, jako jsou opotřebení, poškození, vadné části, nesprávná montáž nebo nevhodný materiál. Vizuální inspekce, měření a testování se používají k identifikaci příčin rozpadu převodovky.

Výsledky analýzy jsou důležitými podklady pro úpravy a vylepšení spolehlivosti převodovek. Na základě těchto informací mohou být navržena opatření, jako je změna materiálů, optimalizace konstrukce, úpravy těsnění nebo příslušná údržba.

Analýzy
…vyhodnocení opotřebení po zkouškách

Při laboratorní analýze dílů mechanické převodovky po jízdní zkoušce se provádí detailní vyhodnocení stavu jednotlivých komponentů.

Vizuální kontrola opotřebení, Měření výšky synchronu, Měření axiální/radiální vůle