05.08.2022 Novinky

Převodovky – Prestižní záležitost

Jak jsme vám slíbili v posledním čísle, tentokrát bychom chtěli představit práci našich kolegů na vývoji a zkouškách mechanických převodovek. „Motor je sice srdce, ale to dobře bije jen pokud se jeho výkon přenese na kola, a o to se stará právě převodovka,“ říká David Červeň v AUFEER DESIGN ENGINEERING.

Převodovka MQ200

Převodovkami se ve firmě zabýváme od roku 2018, kdy jsme vysoutěžili Gewerk mechanických převodovek v rámci Škoda Auto. Od té doby se postupně veškeré kompetence ohledně mechanických převodovek v rámci koncernu VW začaly stěhovat do Boleslavi a Aufeer je „u toho“ od počátku. Začali jsme s manuální převodovkou MQ 200, která je určena pro motory s točivým momentem do 200 Nm. Postupně se přidávaly další typy převodovek a dnes můžeme říct, že jsou kolegové zodpovědní za stavbu, zkoušení a vývoj těchto komponentů pro všechny modely koncernu Volkswagen a výrobní závody od Argentiny po Čínu.

Pojďme se konkrétněji podívat například na práci zkušebních techniků. Naši měřící technici vyhodnocují funkcionalitu řazení při jízdních zkouškách převodovek (zima/léto) za všech povětrnostních podmínek. Mechanické řazení jsou schopni s pomocí speciálních zařízení posoudit z hlediska akustiky, točivých momentů a komfortu řazení. Na zkušebních úsecích, kde je stanovená stále stejná používaná trasa, jezdí zkušební technici s vozy osazenými měřící technikou. „Určitě jste je někteří z vás potkali v okolí Boleslavi. Jsou to ta auta z nichž „koukají dráty“ a jejich osádka nekouká po holkách, ale věnuje se zodpovědné práci za volantem,“ říká David Červeň.

Pro akustická měření převodovek a pohonů používáme zařízení od firmy Dewetron. Kolega Lukáš Halbich vůz na měření nejprve připraví, což spočívá v instalaci citlivých mikrofonů ve výši hlav virtuálních cestujících zaznamenávajících úroveň hluku převodovky v interiéru. Z naměřených hodnot se následně stanoví, zda je převodovka hlučná a pokud ano, hledají se příčiny proč. Lukášovi spolupracovníci Jirka Dvořák a Jirka Repáň pro změnu posuzují řadící komfort. Využívají k tomu speciální zařízení od firmy Ricardo, které se nejprve nainstaluje do interiéru vozu: na řadicí páku je přimontováno zařízení snímající délku drah a potřebnou sílu k zařazení. Výsledkem měření jsou grafické výstupy v Matlabu, které se následně vkládají do závěrečného zkušebního protokolu.

Měřící zařízení Ricardo

Důležitou součástí měření na zkoušených převodovkách je i práce, které se věnuje kolega Víťa Grigerek. Původem konstruktér se dnes zabývá měřením telemetrie tzn. měření průběhu jednotlivých momentů z každého kola v závislosti na čase. Princip měření spočívá v měření deformace hnacího hřídele pomocí tenzometrů.  Elektrický signál z tenzometrů se pomocí kabelového svazku předá měřícímu domku, který je pevně namontován na kole. Měřící domek následně tento údaj převede do analogového rádiového signálu a na předem dané frekvenci jej předá pomocí antény do příjímacího receiveru, který signál dále zpracuje a posune do měřící ústředny. Zpracováním těchto dat následně vznikne tzv. Lastkollektiv, který udává četnost naměřeného kroutícího mementu. Lastkollektiv se následně využívá při dimenzování životnosti součástí a ke sjednocení výpočtových životnostních modelů na převodovkových zkušebních stavech.

Příště se můžete těšit na téma z oddělení plastů ????.