12.08.2022 Novinky

Technická dokumentace pod drobnohledem

Technická dokumentace, kterou zaměstnanci z AUFEER TRANSPORTATION zpracovávají, neslouží k výrobě daných dílů ale k provozu, obsluze, údržbě a opravě daného zařízení. Tím jsou letouny, motory, letounové systémy atd. Proces vzniku takové dokumentace je nesmírně zajímavý – na konkrétním vizuálu nám ji přiblížil kolega Ing. Jan Karlík.

Technická ilustrace zobrazuje zástavbu elektrického palivového čerpadla ze zcela fiktivního letounu. Tato ilustrace je určena pro předváděcí účely k zobrazení zástavby na fiktivním letounu a doplňuje postup demontáže a montáže elektrického palivového čerpadla.

Technickou ilustraci zpracovává autor technické dokumentace, který je nedílnou součástí týmu autorů technické dokumentace, kteří zpracovávají celou sadu technické dokumentace k danému výrobku, v našem případě letounu.

Autor technické dokumentace musí mít odborné znalosti z problematiky kterou popisuje, musí znát zásady bezpečnosti práce, provádění údržby, oprav a provozu letecké techniky. Autor vytvářející technické ilustrace musí mít mimo technických znalostí, prostorového vidění také „nadání“ jak danou problematiku v ilustraci co nejlépe a nejjednodušeji vyjádřit. Autor musí mít také znalost standardu S1000D definujícího požadavky na technické ilustrace vytvořené v izometrickém nebo trimetrickém pohledu. Autor musí mít také znalosti dalších standardů k vytváření aktivních odkazů (hotspotů) v dané ilustraci, tzv. inteligentní grafika, umožňující propojit text s ilustrací pomocí aktivních odkazů.

Autor technické dokumentace musí znát počítačové programy určené pro vytváření těchto ilustrací. Mezi používané programy patří Corel DESIGNER a PTC IsoDraw. Autor musí mít také určité znalosti práce s formáty grafických dat ve 2D a 3D rozměrech.

Technická ilustrace většinou vzniká převedením 3D modelu daného dílu, v našem případě čerpadla do izometrického zobrazení. V případě, že 3D model neobsahuje kompletní díly, jako například připojené potrubí a elektrický napájecí kabel, pak autor musí dokreslit tyto chybějící díly v daném zobrazení. Autor dále doplní pozice, informace o směru pohledu a doplní ilustraci miniaturním letounem s určením místa umístění daného dílu.