12.04.2023 Novinky

VW Bratislava – Bodujeme (nejen) flexibilitou

Velmi akční je spolupráce AUFEER AUTOMATION a VW Bratislava. Stojí na důvěře zákazníka, které si vážně vážíme. Co přesně pro klienta realizujeme, nám přiblížil project manager AFA Lukáš Sedlák.

Odkdy naše vzájemná spolupráce s tímto zákazníkem trvá?

Začali jsme předloni. V současné době realizujeme několik projektů. Projekt BETA+, kde se staví nové výrobní linky pro modely Škoda Superb a Volkswagen Passat, dalšími projekty jsou linka Blatníku, linka Finishe – montáž panelových dílů, linka Finishe – kontrola a oprava povrchu karoserie, repasní box ZP5 – výstavba nového repasního pracoviště, projekt automatizace pantování pro model Porsche Cayenne, kde hlavním cílem projektu je zautomatizovat současné výrobní procesy tak, aby zde byl co nejmenší zásah výrobního personálu, integrace nového modelu Porsche Cayenne E4 do stávající výrobní linky Finishe. Je toho hodně.

Co pro nás je v této souvislosti největší výzvou?

Loňský rok byl velmi dynamický z pohledu projektového vedení. Rozběhl se poměrně velký projekt BETA+, kde vzniklo několik situací jejichž řešení vyžadovalo úpravu celé strategie projektu, aby byly naplněny požadavky zákazníka v požadovaném časovém harmonogramu. Podle mého názoru jsme vše zvládli a zachovali si dobré jméno u zákazníka. Velmi pozitivním aspektem je, že jsme dokázali jako první realizátor na projektu BETA+ odevzdat výrobní linku do užívání zákazníka. Tato linka se stala vzorovou linkou projektu BETA+ (dle informace od VW) 😊 Získali jsme také další dva projekty v závodu Bratislava:

Integraci nového modelu Porsche E4 do stávající linky Finishe

  • Projekt byl z hlediska náročnosti rozdělen do dvou integračních cyklů – Vánoce 2022/2023 a letní CZD 2023
  • Rok 2022 byl zakončen velmi podařenými vánočními aktivitami, kde byly činnosti dokončeny o 1 týden dříve, než bylo plánováno

Automatizace pantování pro Porsche Cayenne

  • V roce 2022 probíhaly především přípravy na velikonoční aktivity 2023, kde se bude automatizovat repasní pracoviště
  • Dle termínového plánu je plánováno SOP po letní CZD 2023, kdy proběhne hlavní integrace pantovací techniky

Čím jsme klienta zaujali a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Moc nás těší zpětná vazba, že oceňují zákaznický a flexibilní přístup. Když to vztáhnu sám na sebe, snažím se projekty vést tak, aby byl zákazník spokojený a vše běželo bez komplikací. Z mého pohledu je ohlas od zákazníka velmi dobrý. Dokonce integraci nového modelu E4 chtěl zákazník realizovat přímo s námi. Je to základem dobré a dlouholeté spolupráce. Závod VW Bratislava je velmi rychle rostoucí závod, který získává mnoho nových modelů, které bude potřeba zaintegrovat do stávajících linek případně postavit nové linky na „zelené louce“. Já zde vidím velký potenciál a budeme se ucházet dále o nové projekty, které se budou realizovat, s plným nasazením.