Mezi naše hlavní činnosti v clay studiu patří frézování a modelování clay modelů v plném měřítku, včetně jejich finálního dokončení. Zajišťujeme výrobu a zpracování hard modelů celých sestav, tak i dílčích maket a vzorků s vysokou kvalitou povrchu, přesnosti a zpracování. Velmi často využíváme technologie rapid prototyping. Lakujeme sériové i závodní vozy, designové modely, karbonové a plastové díly, lamináty, alu díly. Mezi naše unikátní know-how patří speciální lakování designových clay modelů nedestruktivními snímatelnými materiály.

Technologie rapid prototyping je metoda k rychlé výrobě modelu fyzické součásti pomocí trojrozměrných CAD dat. Nejčastěji je k tomuto účelu použita technologie 3D tisku. Takto vyrobené díly slouží k posouzení vzhledu, ergonomičnosti, vyrobitelnosti, smontovatelnosti, vhodnosti konstrukčního řešení, ale i jako funkční části konstrukčních návrhů.

Lze vyrobit několik variant součásti v krátkém časovém úseku a následně vybrat tu nejoptimálnější pro následnou sériovou výrobu. V našem studiu využíváme nejčastěji tuto technologii pro výrobu funkčních a designových částí různých modelů.
Příkladem našich dovedností a možností je koncept vodíkového supersportu MH2, který byl součástí Slovenského stánku EXPO 2020 v Dubaji.

Procesy 3D tisku:

SLA - Stereolitografie

Laserem vytvrzovaný fotopolymer

SLS - Selektivní laserové slinování

Laserem slinutý prášek ( Nylon, TPU, PA12....)

DMLS - Přímé spékání kovů laserem

Laserem slinutý kovový prášek ( titan, nerez.ocel...)

FDM - Fused Deposition Modeling

Tavené výlisky ( ABS, PC, PC/ABS, PPSU....)

MJF - Multi Jet Fusion

Inkoustové pole selektivně natavené přes lože nylonového prášku

PJET - PolyJet

UV vytvrzovaný fotopolymer

Cílem našeho studia je během několika let nabídnout zákazníkům komplexní služby v oblasti stavby a výroby show car modelů. Vše ve vynikající kvalitě s využitím všech moderních technologií.

Více na Aufeer Design