Letectví

Další oblastí naší specializace je letectví. Naše služby se zaměřují na vývoj a konstrukci primární a sekundární struktury letadel, interiérů a vybavení pasažérských kabin dopravních letadel. Poskytujeme služby designérů pro návrhy standardních a VIP interiérů. Dále modernizujeme stávající interiéry dopravních letadel, a to od předběžného návrhu až po detailní výkresy, včetně pevnostních výpočtů s využitím moderních CAE programů.

AUFEER TRANSPORTATION

Mechanická konstrukce

Výpočty a simulace

Naše oddělení letectví poskytuje koncepční, konstrukční a vývojové práce na celé struktuře letadla.

V oblasti výpočtů letadel provádíme pevnostní analýzy a optimalizaci konstrukce letadla s využitím softwaru MSC.Nastran.

Interiéry

Tým našich průmyslových designérů a konstruktérů úzce spolupracuje s klienty na splnění jejich náročných požadavků na kreativní a elegantní design interiérů svých letadel. Ve spolupráci s odborníky na letectví navrhují designéři interiéry do business jet, jednouličkových a víceuličkových letadel tak, aby byly naplněny konkrétní potřeby zákazníků a požadavky leteckých stavebních předpisů. Tyto návrhy jsou pak detailně zpracovány konstrukčním oddělením do 3D modelu a následně pak do výkresové dokumentace.

Projekt L39 NG

Letoun Aero L-39 NG je modernizovaný pokračovatel letounu L-39 Albatros vyráběného v podniku Aero Vodochody. Jedná se o podzvukový bojový a tréninkový letoun, jehož předchůdce létal na územích 3 světových kontinentů.
Úloha firmy AUFEER TRANSPORTATION spočívá v poskytování vývojových inženýrských kapacit na různých částech draku a také na vybraných systémech. Jsme zodpovědní za konstrukci a pevnostní výpočet křídla s integrální palivovou nádrží (tzv. mokré křídlo) a za konstrukci trupových sekcí, jako je špička a motorový prostor. V případě systémů se AUFEER TRANSPORTATION podílí na vývoji systému řízení letounu a na hydraulickém a pneumatickém systému.
Jedná se o první projekt naší společnosti, kde jsme se výrazně podíleli na konstrukci bojového letounu.

Interiéry letadel

Technická dokumentace

V oblasti letectví se také zabýváme přípravou designových návrhů interiérů letadel. Cílem našeho zkušeného mezinárodního týmu je nabídnout design, který je přitažlivý, inovativní a především funkční. Navrhujeme interiéry do byzjetů, jednouličkových a víceuličkových letadel. Nabízíme designové studie, 3D modelování, animováni i MMI design.

V oblasti dokumentace se specializujeme na tvorbu technické dokumentace pro letecký a vojenský průmysl v českém a anglickém jazyce.
Technickou dokumentaci zpracováváme dle standardů:

  • ASD S1000D
  • ATA iSpec 2200
  • Simplified Technical English ASD-STE100

Pro tvorbu technické dokumentace využíváme databázové řešení od firmy HiCo-ICS a pro zpracování technických ilustrací Arbortext IsoDraw od firmy PTC.
Dokumentace je předávána v papírové i elektronické podobě, v PDF formátu nebo IETP/M (HTML5).